Funkčné telo II.

tréningový plán

///Tréning Phoenix W9D3

Tréning Phoenix W9D3

Phase 1: Warmup

3 min Burpees
3 min Jumping Jack
2 min Burpees
2 min Jumping Jack
1 min Burpees
1 min Jumping Jack

Phase 2: Strength

5 Rounds
5 Ring Muscle Up ca. 50% max reps
1 Rope Climb
10 T2B
Rest 2min

Phase 3: Conditioning

30-20-10
OH Swing @24/16kg
Wall Ball
DU

By | 2017-11-28T22:25:22+00:00 november 28th, 2017|Categories: Phoenix, Tréningy|Tags: , , , |0 komentárov

Diskusia

Pridaj komentár ako prvý!

wpDiscuz