Základy teórie trénovania

//Základy teórie trénovania

Základy teórie trénovania

Adaptácia – hlavný zákon trénovania

Adaptácia znamená prispôsobenia sa organizmu na prostredie. Pri každej zmene prostredia  sa organizmus snaží prispôsobiť novým podmienkam za účeľom prežitia. V biológii je adaptácia považovaná za hlavnú vlastnosť živočíšných druhov.
Cvičenie alebo pravidelná fyzická aktivita je veľmi silný podnet pre adaptáciu. Hlavným cieľom trénovania je vyvolať špecifickú adaptáciu za účeľom zlepšenie športovej výkonnosti.

Z praktického hľadiska poznáme 4 dôležité vlastnosti adaptačného procesu pre športovú prípravu:

 1. Preťaženie / overload
 2. Prispôsobenie, adaptácia / accommodation
 3. Špecifickosť / specificity
 4. Individualizácia / individualization

Preťaženie / Overload

K vyvolaniu pozitívnych zmien vo výkonnosti musíme telo vystaviť silnému zaťaženie tzv. preťaženiu.  Adaptácia nastane iba v prípade, že tento tréningový podnet je vyšší ako je telo zvyknuté.

Poznáme dva spôsoby dosiahnuť preťaženie:

 1. Zvýšením tréningového zaťaženia (intenzitia, objem)
 2. Zmenou  cvik resp. tréningového konceptu.

Tréningové zaťaženie delíme na:

 • Stimulujúce výkonnosť
 • Udržiavajúce výkonnosť
 • Zhrošujúce výkonnosť

So zlepšujúcou sa výkonnosťou atléta stúpa aj požiadavka na jeho tréningové zaťaženie. Dosiahnutie elitnej úrovne u športovca trvá vo všeobecnosti 8 až 12 rokov. Elitný vzpierač nadvíhá približne 5000 ton ročne čo je 10x viac ako začiatočník trénujúci 6 mesiacov. Tento rozdiel platí viac menej vo všetkých športoch.

Prispôsobenie, adaptácia / accommodation

Ak je používaný jeden cvik s rovnakým zaťažením počas dostatočnej dlhej doby, nastáva zníženie dosahovaných zlepšení vo výkonnosti, ktorý tento cvik na začiatku spôsoboval tzv. adaptácia.

Práve vďaka adaptácií sa tréningové programy musia pravidelne meniť. Cviky by mali byť volené taka by sa čo najviac približovali k športovej discipline atléta z pohľadu svalovej koordinácie a fyziologických potrieb. Používa sa tzv. Koeficient transferu cviku na určenie hodnoty ako veľmi vybraný cvik vplýva na zlepšenie tej ktorej konkrétnej vlastnosti atléta. Po adaptácii musí prísť k zmene tréningu.

Zmenu tréningu môžeme rozdeliť na:

 • Kvantitatívnu napr. zmena celkovoj nadvíhanej váhy, intezity, tempa atď.
 • Kvalitatívnu napr. zmena cviku (konjugácia)

Špecifickosť

Apatácia  na tréning je vysoko špecifická a je známy fakt, že silový tréning zvyšuje silu ajobjem a vytrvalostný tréning vyvoláva iné zmeny  ako napríklad zvýšenie aeróbnej kapcity. Práve kvôli tejto špecifickosti sa v každom športepoužívajú iné tréningové postupy. Inými slovamie špecifickosť môžme popísať ako vplyv trénigových výsledkov na výkonnosť v danom športe.

Individualizácia

Každý z nás je iný a preto každý cvik pôsobí na nás inak.  U niekoho môže mať za následok výrazne a u druhého male  zlepšenie. Individuálizácia trénigového plánu je preto veľmi dôležite vo vrcholovom športe a používanie generalizovaných trénigov nie je ideálne.

 

By | 2016-04-19T16:49:29+00:00 apríl 19th, 2016|Categories: Články|2 komentáre

Diskusia

2 Komentáre na "Základy teórie trénovania"

Peter Malovec
Člen
Peter Malovec

Dobrý článok. Plne súhlasím. Len aby ľudia nemenili svoje tréningy na 90% každé 4 týždne:),

wpDiscuz